Prof. Dr. Hromkovic, Juraj: Programozás Logo nyelven

Fordította: dr Dániel-Tenkei Ilona


Do not translate or change the content without the permission of the author!

Köszönetnyilvánítás

Juraj Hromkovic professzor urat az informatika tudomány művelése mellett komolyan foglalkoztatja az informatika közoktatásban elfoglalt szerepe, az informatika tanításának módszerei, lehetőségei. Az ebben a témában írt „Programozás Logo nyelven” című könyvét lefordíttatta magyarra és lehetővé tette számunkra, hogy közzé tehessük. Reméljük, hogy az olvasók haszonnal forgathatják, ötleteket meríthetnek belőle. Hromkovic professzor úr arcképe
dr Dániel-Tenkei Ilona arcképe A magyar fordítás dr. Dániel-Tenkei Ilona kitartó munkáját dicséri. Köszönet illeti mindkettőjüket azért, hogy elérhetővé tették számunkra ezt az értékes, gondolatébresztő munkát
Várjuk a könyvvel kapcsolatos észrevételeket! Irjon levelet!